ЕКИП 

           Ekaterina    

Инж. Екатерина Димитрова - специалист в областта на балансираното хранене и хранителна толерантност. Участва в много международни и регионални обучения и тренинги с водещи специалисти в тази област. Съосновател на Център Баланс. Добрите резултати в работата си постига, като съчетава древното познание с високите съвременни технологии и научни разработки.

argaiv1308

 

 

 

   
           Nikolay    

Д-р Николай Попов е работил в НИО на УБ „Царица Йоанна“, Германската общност на лекарите, с богат опит в областта на балансираното хранене и изготвянето на хранителни програми при различни заболявания. Последовател на психосоматичната медицина, където човекът се разглежда в неговата цялост от тяло и дух.

       
                       
 
Design by: Creative Emotion
Copyright 2013: Center Balance